Expert na energetiku : Nechtěli být v „teplárenském otrokářství“ a teď si stěžují?

spot_img

Cílená pomoc sociálně ohroženým domácnostem a občanům je nejlepší a nejspravedlivější, tvrdí v rozhovoru pro Pravdu energetický analytik Karel Hirman. Energošeky určitě mohou být jedním z velmi účinných nástrojů a mnohem spravedlivějším.

Jak hodnotíte dosavadní aktivitu státu v oblasti krize vysokých cen energií?

Na Slovensku právě díky systému regulace cen energií pro domácnosti a malé odběratele máme letos zatím mnohem lepší situaci s cenami energií než v drtivé většině zemí EU včetně některých našich sousedů. Míra zvýšení cen je zatím mnohem nižší. Proto prozatím není podle mého názoru nutné přikročit k dalším plošným opatřením, jako je například snížení DPH. Země, které musely použít snížení DPH, se jen snaží snížit tlak na ceny v té míře, jak nám se zatím daří pomocí regulovaných cen. Tato plošná opatření je třeba ponechat v záloze v případě dalšího tlaku na ceny energií. Jak vidíme, tlak stále přetrvává a zatím není vidět na trzích výraznější zlom v cenách směrem do nižších úrovní ani v následujících jarních a letních měsících.

Co se týká neregulovaných subjektů, zde stát a Úřad pro regulaci síťových odvětví (ÚRSO) citelně pomohly ve změnách tarifu za provozování systému u elektřiny, která za celé minulé desetiletí dělala cenu elektřinu pro podniky a byznys na Slovensku jednu z nejvyšších v EU. Hlavní zodpovědnost je však na samotných managementech a majitelích firem – tak jak nakupují jiné vstupy potřebné pro svoji výrobu a byznys, tak musí nakupovat profesionální i energie, které potřebují. Stát a tedy my všichni občané je nemůžeme „vodit za ručičku“ a sanovat jejich chyby z našich daní.

Velký problém mají samosprávy, tedy města a obce. Dá se stihnout pomoc pro ně, když už mají nastavené rozpočty, musely draze nakoupit energie a podepsat smlouvy?

an abstract representation of solving problems using artificial intelligence to increase reliability and reduce losses and accidents during the transmission of electrical energy

Samosprávy hospodaří se svým rozpočtem nezávisle na státu. A nesou zodpovědnost i za nákup energií. Nikdo ani dosud nebránil a nebrání samosprávám – městům a VÚC – aby nakupovaly energie pro své instituce ve své působnosti – školy, nemocnice, sociální ústavy, administrativní budovy – dohromady v jednom balíčku centrálně jako jeden zákazník. Nic tomu nebrání, jen špatný management samotných samospráv a případně různé partikulární zájmy v jejich institucích. Pokud by měli profesionální energetický management, mohli by vyjednat nejen výhodnější cenu, neboť budou nakupovat dohromady centrálně velká množství energií, ale i na delší období. Když se samosprávám nelíbí, pokud stát zasahuje do jejich pravomocí, tak by také neměly svá selhání a chyby shazovat na vládu, pokud je špatně a ony svůj provoz nezvládají.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora