Návrh zákona o rozvoji automatizovaných vozidel se již připomínkuje

spot_img

Na Slovensku by se měly zavést podmínky zkušebního provozu automatizovaných vozidel a plně automatizovaných vozidel. Návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s rozvojem automatizovaných vozidel, je již v meziresortním připomínkovém řízení. To by mělo skončit 22. února. Vlivuje to z informací zveřejněných na legislativně-právním portálu Slov-lex.

Návrh zákona mimo jiné zahrnuje úpravy kompetencí národního koordinátora inteligentní mobility a rozšíření kompetencí orgánu schvalování typu v oblasti vydávání povolení ke zkušebnímu provozu. Zároveň by měl stanovit podmínky povolení provozu automatizovaného doručovacího vozidla.

Právní norma má nastavit jednoznačný podklad pro aplikaci inteligentní mobility v podmínkách ČR. Měly by být vymezeny nové skutkové podstaty přestupků na úseku dopravy, které jsou možným průvodním jevem implementace inteligentní mobility do praxe. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by mělo být národním koordinátorem pro inteligentní mobilitu. Zavést se mají nové pojmy jako automatizované vozidlo, plně automatizované vozidlo, automatizovaný jízdní systém či automatizovaná doručovací vozidla.

Návrh zákona obsahuje také obecnou povinnost řízení jakéhokoli pohybujícího se vozidla a jízdní soupravy řidičem. Navrhuje se také rozšíření stávající definice pojmu řidič io osobu, která vykonává dohled nad vozidlem, které využívá automatizovaný jízdní systém. To by mělo vyloučit možnost vyvozování odpovědnosti vůči umělé inteligenci, respektive vůči samotnému automatizovanému jízdnímu systému nebo jiné obdobné entitě. Za následky způsobené provozem automatizovaných vozidel má být zodpovědný řidič. Osoba, která vykonává dohled nad vozidlem s automatizovaným jízdním systémem, má být povinna nepřetržitě sledovat situaci v silničním provozu a v případě hrozby pro bezpečnost a plynulost silničního provozu okamžitě převzít kontrolu nad řízením vozidla.

Automatizované doručovací vozidlo by zároveň mohlo jezdit i po chodníku a jiných místech, po kterých mohou chodit chodci. Podmínkou je omezení rychlosti a dodržování pravidel týkajících se chodců. Mohlo by také jezdit i po komunikacích, po kterých mohou jezdit cyklisté. V tom případě by rovněž platila omezená rychlost a dodržování pravidel pro cyklisty.

traffic jams in the city, road, rush hour

MDV předpokládá, že přijetím návrhu zákona vzniknou nové požadavky na výdaje ze státního rozpočtu ČR v roce 2022 iv dalších letech, což představuje negativní vliv na rozpočet veřejné správy, přičemž částečně jde io rozpočtově zajištěné vlivy. Resort dopravy navrhuje účinnost zákona na 1. července 2022.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora