Potravinářské podniky i v prosinci 2021 nedodržovaly hygienické předpisy

spot_img

Potravinářské podniky iv prosinci nedodržovaly hygienické předpisy. Uvedla to Státní veterinární a potravinová správa (ŠVPS) SR ve zprávě z úřední kontroly potravin za prosinec 2021.

„Průběžné výsledky úředních kontrol ŠVPS SR za měsíc prosinec ukazují, že řada provozovatelů potravinářských podniků nejčastěji nedodržuje hygienu provozovny, hygienu prodeje, skladování a hygienu technologického zařízení ze všech zjištěných nedostatků,“ přiblížili veterináři.

ŠVPS přiblížila, že v prosinci 2021 provedli inspektoři ve smyslu zákona o potravinách celkem 3440 úředních kontrol potravin rostlinného a živočišného původu. Z uvedeného počtu bylo zjištěno 470 nedostatků. Překontrolováno bylo 1062 právních subjektů a 1643 provozů.

Z celkového počtu 3440 kontrol nejvíce úředních kontrol v měsíci prosinci provedli inspektoři SVP v malých prodejnách (30 %), ve středních prodejnách (22,8 %) a ve výrobě (21,6 %).

„Provedeno bylo 18 kontrol mimo běžnou pracovní dobu, z čehož při 3 kontrolách byly zjištěny nedostatky. Mimo pracovní dobu bylo zkontrolováno 12 právních subjektů a 15 provozů, nedostatky byly zjištěny na 3 maloobchodních provozech. Nejvíce nedostatků bylo v hygieně budov a provozu, v hygieně skladování, v hygieně prodeje,“ upřesnila veterinární a potravinová zpráva.

Shopping basket with fresh food. Grocery supermarket, food and eats online buying and delivery concept. 3d illustration

Kontroloři za účelem odstranění zjištěných nedostatků uložili na místě opatření a blokové pokuty v celkové výši 1390 eur. „Další nedostatky, které byly zjištěny během výkonu úředních kontrol, se řešily ve správním řízení uložením opatření a sankcí ve smyslu zákona o potravinách. Ve sledovaném období nabylo právní moci 102 rozhodnutí o pokutě ve správním řízení. Pokuty byly uloženy ve výši 120.300 eur. Nejvyšší pravomocná pokuta v prosinci dosáhla 10.000 eur,“ dodala veterinární zpráva.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora